Označevanje palet

Označevanje po sistemu GS1 zagotavlja možnost enotne označitve palet za vse udeležence v verigi.

Logistična nalepka GS1 zagotavlja jasno in jedrnato informacijo o enoti, na kateri se nahaja. Poleg obvezne zaporedne kode zabojnika (SSCC) običajno vsebuje tudi druge podatke, ki so potrebni za upravljanje enote v preskrbovalni verigi. Za kodiranje informacij se uporablja simbologija GS1-128.

Ker so podatki za posamezno paleto specifični (spreminja se vsaj SSCC), bo največkrat potrebno zagotoviti izdelavo oznak na mestu kreiranja palete. Priporočena je uporaba samolepilnih nalepk, ki se namestijo na že ovito paleto. 
 

Označevanje palet

V sodelovanju z največjimi trgovskimi verigami pri nas smo v GS1 Slovenija  pripravili priporočila za označevanje: Označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki po sistemu GS1.

Logistična nalepka GS1

Logistična nalepka GS1  Preverite podroben opis logistične nalepke GS1.

Položaj nalepke

Najboljša praksa je namestitev dveh nalepk na desni strani sosednjih stranic. Tako je zagotovljeno, da bo ena nalepka vidna ne glede na orientacijo palete (avtomatska skladišča imajo praviloma paleto vstavljeno v regal po širini). Kadar sta nameščeni dve nalepki, mora biti koda SSCC na obeh nalepkah enaka! Največkrat zadostuje namestitev ene nalepke na zgornji del desne strani krajše stranice.

V primeru skeniranja na avtomatski skenirni liniji je višina namestitve kodnih simbolov določena na višini med 40 in 80 cm od tal.

Namestitev logistične nalepke

Pogoste napake

  • nepravilen vpis 13-mestnega GTIN (manjka vodilna "0"),

  • premajhni simboli črtne kode, kar otežuje ali onemogoča skeniranje,

  • nepravilna uporaba aplikacijskih identifikatorjev (AI) in podatkovnih imen, 

  • nepravilna kombinacija aplikacijskih identifikatorjev (npr. AI 02 + 37 brez 00),

  • neupoštevanje svetlega roba,

  • pomečkana nalepka,

  • slaba kakovost tiska / ni vzpostavljen mehanizem kontrole.

 

Izdelava paletne nalepke na enostaven način - brezplačno orodje GS1 Print