Označevanje maloprodajnih enot

Ustrezna označitev maloprodajnih enot zagotavlja enolično identifikacijo (označitev) posameznega tipa enote in hkrati omogoča učinkovito skeniranje na terminalih POS.

Pri označitvi maloprodajnih izdelkov gre najpogosteje za namestitev kodnih simbolov EAN-13, ki kodirajo 13-mestni GTIN (identifikacijska številka). Posebna pravila veljajo za izdelke s spremenljivo vsebino in zelo majhne izdelke.

V vsakem primeru sta pozicija črtne kode in kakovost tiska velikega pomena, saj je od njiju odvisna hitrost skeniranja. Kakovost izdelave črtne kode se ocenjuje po standardu ISO/IEC 15416.

V sodelovanju z največjimi trgovskimi verigami pri nas smo na GS1 Slovenija pripravili priporočila Označevanje maloprodajnih izdelkov po sistemu GS1

Namestitev kodnega simbola


Učinkovitost skeniranja povečamo z namestitvijo črtne kode na pričakovano in ergonomsko mesto na izdelku. Izogniti se je treba vsakršnim motnjam in deformacijam področja, kjer se nahaja koda kot npr. zavihki, pregibi, vari.

Za enostavno manipulacijo z izdelkom pri skeniranju upoštevajmo naslednje napotke:

  • Splošno priporočen položaj kodnega simbola je zadaj-spodaj-desno.
  • Pri valjastih izdelkih majhnega premera kodni simbol namestimo navpično v smeri "lestve".
  • Za velike in težke izdelke je smiselna namestitev več enakih kodnih simbolov na različnih mestih.

Potrebujete številke GS1 za označitev maloprodajnih izdelkov?

 

Številke GTIN   Številke za spremenljivo vsebino

Potencial uporabe 2D simbolov

Dvodimenzionalni kodni simboli zaradi načina kodiranja omogočajo v primerjavi z obstoječimi EAN-13 zapis velike količine podatkov na majhnem prostoru, kar prinaša vrsto novih možnosti. Za uspešno implementacijo bo potrebno uskladiti različne uporabniške zahteve in tehnološke vidike, v tem trenutku potekajo intenzivna testiranja in prvi pilotini projekti. Prihodnost je dvodimenzionalna!

Zagotavljanje dobre kakovosti tiska

Kodni simbol bo dosegel pravi namen samo, če bo berljiv v prvem poskusu. Zato morajo biti vsi postopki pri oblikovanju in izdelavi kodnega simbola izvedeni tako, da se na končnem izdelku ne pojavljajo motnje ali popačenja kodnega simbola. Pomembno je tudi, da se že pri pripravi na tisk naredijo korekcije glede na pričakovana popačenja pri tisku - npr. ustrezna korekcija širine črtic v kodnem simbolu zaradi morebitnega razlivanja barve. 

Ustreznost natisnjenega kodnega simbola se ocenjuje po standardu ISO/IEC 15416.

Preprečite težave zaradi slabe črtne kode - preverite, če vaši simboli izpolnjujejo zahteve glede kakovosti tiska! 

Verifikacija črtne kode