Označevanje škatel

Osnova enolične identifikacije je zahteva, da vsaka standardna enota dobi svoj lasten GTIN. To velja tudi za škatle in druga skupinska pakiranja.

Kadar gre za preproste izdelke zadostuje na nivoju škatle označitev samo z GTIN. V tem primeru je mogoča uporaba predtiskanih kodnih simbolov EAN-13 ali ITF-14. 
Pozor: Priporočena velikost EAN-13: vsaj 150%.

Uporaba kodnih simbolov GS1-128 omogoča poleg identifikacijskega ključa zapisati druge atributivne podatke. Takšna označitev zagotavlja boljše upravljanje z enotami. Pri izdelkih, ki imajo omejen rok uporabe se v kodni simbol doda podatek o datumu uporabnosti, za sledljivost na splošno pa je običajna zahteva zapis LOT-a.

Označevanje škatel

Ker se v primeru, ko so potrebni dodatni podatki, le ti spreminjajo je največkrat potrebno zagotoviti izdelavo oznak na mestu pakiranja. Priporočena je uporaba samolepilnih nalepk, ki zagotavlja najboljšo kakovost kodnih simbolov. 

 

V sodelovanju s tremi največjimi trgovskimi verigami pri nas smo na GS1 Slovenija pripravili priporočila za označevanje: Označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki po sistemu GS1

 

Pogoste napake:

  • nepravilno oštevilčenje
  • nepravilne kombinacije AI
  • več kodnih simbolov z različnimi GTIN-i
  • neupoštevanje velikostnih priporočil - premajhni kodni simboli
  • neberljivi kodni simboli / neustrezna tehnologija izdelave

 

Izognite se težavam z neustrezno označitvijo -
Z verifikacijo preverite pravilnost kodiranja!