Elektronski račun v praksi

Elektronski račun je podatkovna struktura, ki omogoča preslikavo in prenos podatkov o računih med poslovnimi partnerji.

Elektronski račun je eden od pomembnejših elektronskih dokumentov, a ga je zaradi svoje kompleksnosti, raznolikosti in pravno-finančnih zahtev težko integrirati v svoje poslovno okolje. Prava funkcionalnost elektronskega računa se izkaže takrat, ko lahko posamezne postavke računa povežemo ("po parih") s predhodnimi poslovnimi dokumenti: naročilnico, dobavnico, prevzemnico ... . Takrat je proces najzanesljivejši in najhitrejši.

Vsakič, ko v proces elektronskega poslovanja dobimo dodatne operacije, kot so različne kontrole, poizvedbe, potrdila, priloge sporočil, obdelave, ..., je del funkcionalnosti računa izgubljen. Zato je pomembno, da je podatkovna struktura elektronskega računa dovolj bogata, da lahko vanjo umestimo tudi najbolj kompleksne račune, a hkrati dovolj enostavna, da je programersko, človeško in procesno obvladljiva.


V poslovnem svetu se uporablja več rešitev; vsaka je dobra za nekatere in nezadostna za druge procese. Zelo težko je predpisati en standard, en protokol, eno rešitev v svetu, polnem raznolikosti, dinamike, ki zahtevajo hitre spremembe in prilagoditve. Še težje pa je narediti sistem, ki je dober tako za velike poslovne sisteme kot za male nezahtevne uporabnike. V GS1 trdimo, da imamo prav takšen sistem.

Elektronsko poslovanje je eden od temeljev sistem standardov GS1. Sistem sestavljata dva standarda: 

Vsak od navednih standardov vsebuje vse možne poslovne dokumente (naročilnico, dobavnico, …) in seveda tudi račun. Oba omogočata večsektorsko uporabo, kar pomeni da nista omejena zgolj na procese O2C (Order to cashOd naročila do računa), temveč podpirata tudi vse ostale procese, kot so logistika, finance, planiranje …
 

GS1 in izdajanje elektronskih računov

V GS1 Slovenija smo se odločili, da bomo začeli izdajati elektronske račune svojim članom. Zaradi obveznosti izdaje računov javni upravi smo tudi v GS1 morali narediti modul za izdajo računov v formatu e-SLOG, zato ga lahko uporabimo tudi pri vseh drugih zainteresiranih poslovnih partnerjih oziroma članih.

Hkrati pa ponujamo tudi možnost izdaje elektronskega računa v standardu GS1 EANCOM.

Če želite od nas prejemati elektronski račun v standardu GS1 EANCOM oziroma v formatu e-SLOG, prosimo, če izpolnite obrazec, ga podpišete in nam ga posredujete.

 

eRačun v GS1 EANCOM

V pripravi.


Format eSlog

V Sloveniji se trenutno največ uporablja format e-računa eSLOG, ki temelji na standardu GS1 EANCOM in se vanj lahko tudi (bolj ali manj) vedno preslika nazaj. 

Z lanskim letom je postala obvezna različica 2.0. Ta je mnogo bolj univerzalna kot je bila prejšnja različica 1.6, ki je imela veliko funkcionalnih in vsebinskih pomanjkljivosti. Različica 2.0 je v osnovnih dokumentih (vse razen računa) najverjetneje 100% skladna s standardom GS1 EANCOM (vendar validacija te združljivosti ni bila narejena). Izdelava specifikacij za račun pa je narejena na osnovi EDIFACT, kar tudi zagotavlja večinsko združljivost z GS1 EANCOM razen nekaterih specifičnih podatkovnih elementov.

Več o eSLOG 2.0 je na straneh Gospodarske zbornice, Center za elektronsko poslovanje.