Verifikacija kode

Postopek preverjanja ustreznosti črtne kode in 2D kode imenujemo verifikacija. Kodni simboli, ki pri verifikaciji dosežejo oceno "ustrezno", so zagotovilo, da pri skeniranju kode ne bo težav.

Verifikacija je kontrola kakovosti izdelave, verifikacijsko poročilo GS1 pa poleg ocene kakovosti tiska po metodi ISO 15416 ali ISO 15415 vključuje tudi kontrolo strukture in združljivosti podatkov, veljavnosti identifikacijskih ključev, skladnost s priporočili za oblikovanje, velikosti ter namestitev kodnega simbola.

Koristi verifikacije


Prihranite čas in denar

Izognite se stroškom zaradi popravkov oblikovanja, ponovnega tiska ali zavrnjenih dobav zaradi slabih črtnih kod.

Zagotovite boljši poslovni odnos s kupci

Trgovci kontrolirajo kakovost kodnih simbolov in sankcionirajo dobavitelje, ki ne izpolnjujejo dogovorjenih kriterijev označevanja. Neobičajna ni niti zahteva, da je treba za nove izdelke pri verifikaciji pridobiti ustrezno oceno.

Storitev, ki ji lahko zaupate

Če verifikacijo naročite pri GS1 Slovenija, ste izbrali ponudnika z dolgoletnimi izkušnjami. Zagotavljamo tudi, da bo ocena meritev narejena skladno s predpisanim postopkom (ISO/IEC 15416 ali ISO/IEC 15415 za simbole 2D) in priporočili globalnega sistema GS1.

Težave zaradi slabe črtne kode

Proizvajalec lahko veliko pozornosti nameni kakovostni izdelavi izdelka, oblikovanju embalaže in promociji, na pravila o namestitvi črtne kode na izdelek ali škatlo pa pozabi. Včasih je kodni simbol celo moteč element za oblikovalca.

Ne pozabite, da izdelek brez črtne kode ne more priti na prodajno polico trgovskih verig! Prav tako lahko izdelek s slabo kodo mesto na prodajni polici začasno ali trajno izgubi.

Slaba črtna koda predstavlja motnjo

Slaba črtna koda predstavlja motnjo pri identifikaciji izdelka pri skeniranju (v skladišču, na blagajni), pri čemer v trgovini na blagajni povzroči tudi nejevoljo kupcev, ko je treba kodo ročno vnesti v sistem, ker ni avtomatsko berljiva. Tako imamo na eni strani izgubljeni čas v poslovanju, ki ga je mogoče konkretno ovrednotiti, po drugi strani pa slabo voljo potrošnika. Slednje je težko ovrednotiti, zagotovo pa si noben trgovec ne želi, da bi kupci zaradi slabe izkušnje pri nakupovanju naslednjič raje odšli v drugo trgovino. 

Preprečite težave zaradi slabe črtne kode - preverite, če so kodni simboli na vaših prodajnih enotah dobro berljivi! 

Napotki za naročilo verifikacije           Naročilnica

 

 

Kako poteka verifikacija?

Poglejte izsek iz oddaje Ugriznimo znanost (arhiv RTVSLO, 3:30).

Osnova testiranja je meritev po metodi ISO/IEC 15416. Ocena USTREZNO/NEUSTREZNO, je podana na osnovi izmerjenih vrednosti posameznih parametrov simbola po 5-stopenjski lestvici A, B, C, D in F.
Postavljena meja ustreznosti pušča še nekaj rezerve, kar je potrebno zaradi izključitve vpliva morebitnih nihanj v procesu izdelave. Neustrezna ocena pri verifikaciji ne pomeni, da bo simbol s tako oceno vedno neberljiv. Pričakovati pa je, da se bodo težave pri skeniranju pojavile bolj pogosto, predvsem odvisno od okolja skeniranja in tipa uporabljenega skenerja. V takem primeru je posebej problematično skeniranje na avtomatski skenirni liniji.

Pogosta vprašanja

  • Kakšne vzorce se lahko verificira?
  • Koliko časa traja, da dobim poročilo?
  • Kako izvem, kaj je treba popraviti?

Preberi več

Na GS1 Slovenija so nam izčrpno pomagali pri ugotavljanju vzrokov, ki zmanjšujejo berljivost 2D kod.

Gorazd Majcen, EMA d.o.o.