Včlanitev in pridobitev številk GS1

Preko spodnjega obrazca izpolnite registracijo novega člana in v podpis boste prejeli: pristopno izjavo z določili iz Statuta GS1 Slovenija, ki urejajo pravice in obveznosti kolektivnih članov, ter naročilnico za dodelitev pravic do uporabe izbranih številk GS1. Ustrezno dopolnjeno in podpisano pristopno izjavo ter naročilnico pošljite na naslov: GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.

Samostojni podjetniki ali fizične osebe z registrirano dejavnostjo v Poslovnem registru, katerih poslovni izkazi niso javno objavljeni v Ajpes, morate poleg pristopne izjave in naročilnice predložiti tudi izjavo o višini letnih prihodkov (razen, če ste dejavnost pričeli opravljati z letošnjim letom in tega podatka še nimate).

Fizične osebe morate poleg pristopne izjave in naročilnice predložiti tudi kopijo potrdila ali odločbe upravne enote o opravljanju dejavnosti in izjavo o višini letnih prihodkov (razen, če ste dejavnost pričeli opravljati z letošnjim letom in tega podatka še nimate).

Podjetja registrirana v tujini morate poleg pristopne izjave in naročilnice predložiti tudi:

  • izpisek o registraciji podjetja v registru podjetij,
  • potrdilo o imenovih zakonitih zastopnikih, če le-ti niso razvidni iz predhodno omenjenega izpiska,
  • potrdilo o davčni številki in podatku ali ste zavezanec za DDV,
  • verodostojen računovodski izkaz, ki izkazuje čiste prihodke od prodaje podjetja v preteklem letu, podpisan s strani zakonitega zastopnika (razen v primeru novonastalega podjetja, kjer tega podatka še ni).

Pisno obvestilo o dodelitvi številk GS1 boste prejeli po izdaji soglasja k včlanitvi, v roku treh dni od predložitve podpisane pristopne izjave in naročilnice ter plačila enkratne članarine – pristopnine in prve letne naročnine.

Kreditne institucije se za včlanitev obrnite na ira.vresk@gs1si.org.

Seznanite se s pravili članstva!   |   Cenik članstva   |   Politika zasebnosti

 
Registracija novega člana