Logistika gotovine - CashEDI

Transport gotovine je v veliki večini enak transportu kateregakoli blaga v nam bolj znanih preskrbovalnih verigah. Do transporta gotovine pride na primer takrat, ko poslovna banka prevzema ali vrača gotovino v trezor nacionalne banke.

V procesu imamo naročilo, pripravo, transport in prevzem. Centralna banka vsake države ima nadzor nad količino gotovine v državi in med drugim tudi podeljuje pravico do razpolaganja z določeno količino gotovine posameznim poslovnim bankam. Če v poslovni banki zmanjkuje gotovine, jo banka naroči pri centralni banki. In seveda obratno: kadar smo priča velikemu dotoku gotovine, ki presega dovoljeno količino v poslovni banki, je višek potrebno vrniti centralni banki. To pomeni, da gotovina stalno potuje med poslovnimi bankami in centralno banko.

Pomembno je, da transakcije gotovine nikakor ne potujejo samo med bankami, ampak tudi med poslovnimi bankami in gospodarskimi subjekti. Na primer, v trgovskih centrih se vsak dan zbira večja količina gotovine, ki jo morajo seveda odpeljati v banko. To pomeni, da banki napovedo količino, obliko »blaga«, točko in uro dostave, kar je zelo podobno kot pri poslovanju z »običajnim« blagom.

S tem sistemom in v skladu s svojim poslanstvom je pomembna tudi vloga nacionalne banke. Banka Slovenije je tu dobro odigrala svojo vlogo in se vključila v mednarodni sistem CashEDI in s tem omogočila vključevanje v sistem tudi poslovnim bankam ter zagotovila sodoben, hiter in zanesljiv nadzor nad kroženjem gotovine.

CashEDI - Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino

Brošura - Standardi GS1 za logistiko gotovine

 

 

Standardi GS1 v sistemu logistika gotovine

Ključnega pomena pri logistiki gotovine so standardi GS1 za označevanje blaga in transportnih enot in standard za elektronska sporočila.

Več o tem