Simbologija ITF-14

Simbologija ITF-14 (Interleved 2/5) se uporablja za označevanja enot pakiranja izdelkov (kot na primer škatel) z GS1 številko GTIN-14.

Uporaba simbologije je zaradi svoje robustnosti primerna za tiskanje neposredno na valovito lepenko. Koda ni berljiva na POS terminalih.

ITF-14

V simbol ITF-14 zapišemo številko GTIN-14, ki jo sestavimo iz GTIN-13 (brez kontrolne cifre), ki je dodeljen vsebovani prodajni enoti in na začetku dodamo indikator (vrednost od 1 do 8 glede na nivo v hierarhiji pakiranja). Izračunamo kontrolno cifro.

 

ITF-14 

 

Velikosti simbolov

Velikost simbolov ITF-14 lahko zmanjšamo do minimalne dimenzije. Maksimalna dimenzija je kar enaka nominalni dimenziji.

Velikost Dimenzije Faktor povečave
Nominalna 142.75 mm x 32 mm 1,00
Minimalna 71.4 mm x 12.7 mm 0,50
Maksimalna 142.75 mm x 32 mm 1,00

Da bi zagotovili učinkovito odčitavanje črtne kode v vsakem okolju, vključno z avtomat­skim odčitavanjem na tekočih trakovih, je priporočena povečava blizu 1,00.
 

Modul-x

Modul-x ali vrednost X je širina najtanjšega elementa (črtica ali presledek) v kodnem simbolu.

Vrednost X je pri nominalni velikosti kodnega simbola 1,016 mm.
 

Ocenjevanje ustreznosti kode

Kontrast pri rjavi lepenki je manjši kot pri svetlejših podlagah. Zato je pri ocenjevanju po ISO/IEC 15416 prag ustreznosti kode znižan iz 1,5 na 0,5. To velja za večje ITF-14 simbole (modul-x > 0,635 mm).