Avtomatski zajem podatkov

Črtne kode omogočajo hitro in zanesljivo identifikacijo v katerikoli točki preskrbovalne verige. Zaradi svoje preproste in relativno poceni tehnologije so črtne kode najbolj razširjena tehnologija avtomatske identifikacije.

Glede na potrebe označitve in okolja uporabe se uporabljajo različne kodne simbologije. Kodna simbologija je skupek pravil, ki določa pravila za pretvorbo številk in/ali znakov v niz temnih in svetlih črtic.

Zajem

 

V zadnjem času se je uveljavila tudi uporaba 2D simbolov, ki omogočajo, da se na majhnem prostoru zapiše velika količina podatkov.

Črtne kode

Najpogosteje uporabljeni so simboli EAN-13, ki se največkrat uporabljajo za označitev maloprodajnih izdelkov. V logistiki se je uveljavila uporaba simbologije GS1-128, ker omogoča dodajanje atributivnih podatkov, ki jih potrebujemo za upravljanje z enotami.

V sistemu podatkovnih nosilcev GS1 so vključene tudi RFID oznake.