Izmenjava

V področje »izmenjava« sodi velik del dejavnosti vsakega sodobnega podjetja. Semkaj štejemo vse aktivnosti od urejanja spletnih strani do elektronskega poslovanja.

Področje elektronskega poslovanja niso samo standardi, ki določajo vsebine posameznih elektronskih sporočil, šifranti, strukture, temveč so tudi priporočila, najboljše prakse in izkušnje, ki se zbirajo pri uporabnikih sistema GS1.

Izmenjava

To področje je izjemno široko in vključuje tudi usklajevanje matičnih podatkov, nadzor nad vsem, kar spada k matičnim podatkom, na kakšen način jih lahko sinhroniziramo …Nenazadnje, v področje izmenjave spadajo tudi posebni standardi, kot sta EPCIS in SmartSearch.

EPCIS je sistem beleženja vseh transakcij – dogodkov, ki se zgodijo z neko (praviloma transportno) enoto v posameznih fazah preskrbovalne verige. Prednost tega standarda je v tem, da je način beleženja standardiziran za vse partnerje v verigi, ti pa si med seboj po potrebi lahko te podatke tudi izmenjajo, kar je v vse hitrejšem tempu vedno bolj nujno.

Celotno področje izmenjave je namenjeno podpori okolju, v katerem je konkurenčni boj vedno bolj povezan s sposobnostjo kakovostne in standardizirane izmenjave kakršnihkoli podatkov, pa naj bo to za objavo podatkov o izdelkih na spletnih straneh, oddajo elektronskega naročila ali zagotavljanja sledljivosti izdelkov.