Format e-Slog

V letih od 2000 do 2005 je bila s strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) velika iniciativa za zagon in promocijo elektronskega poslovanja, ki bi temeljil na novejših internetnih tehnologijah in standardnem formatu XML.

V sodelovanju z GS1 Slovenija (takrat še EAN Slovenija) so nastale XML sheme za osnovne poslovne dokumente (to so dokumenti - sporočila iz katerih je nastal današnji e-SLOG):

Sheme za te dokumente so nastale tako, da je delovna skupina v okviru GS1 (EAN) sestavila minimalni nabor podatkovnih atributov, ki so še bili sprejemljivi za večja podjetja in sestavila omenjeni osnovni komplet shem, ki mu danes pravimo "kompleksne sheme e-SLOGa".

V nadaljevanju razvoja in dogovarjanja z uporabniki so na GZS še bolj skrajšali omenjene sheme in nastal je nov komplet, ki mu danes pravimo "enostavne sheme e-SLOGa".

V času izvajanja projekta e-SLOG je nastalo veliko izvrstne dokumentacije o uporabi elektronskega podpisa, primeri partnerskih sporazumov ipd., kar je zelo veliko prispevalo k promociji in uporabi elektronskega poslovanja.

Sheme in dokumentacija e-SLOGa so dosegljive na GZS.