Elektronsko poslovanje

Standardi GS1 EDI so vodilni v svetu že od poznih 70. let minulega stoletja dalje.


GS1 EDI so globalni standardi za poslovna elektronska sporočila, s katerimi je možna hitra, kakovostna, avtomatska izmenjava podatkov med poslovnimi partnerji.

V terminologiji GS1 se izraz EDI uporablja kot slovenski izraz RIP za Računalniško Izmenjavo Podatkov oziroma pojem za elektronski prenos strukturiranih, standardiziranih in dogovorjenih podatkov med računalniškimi sistemi različnih partnerjev brez človeškega posredovanja.
 

V GS1 Slovenija pod GS1 EDI skrbimo za ažurno stanje priporočil za dva standarda: