Drugi identifikacijski ključi GS1

Poleg osnovnih identifikacijskij ključev (GTIN, GLN, SSCC) v sistemu GS1 obstaja še vrsta drugih ključev, ki so prilagojeni specifičnim področjem uporabe.

GSRN – Global Service Relation Number

Globalna številka storitvenega razmerja (GSRN) je identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo storitvenega razmerja med podjetjem in stranko, kot so klubsko članstvo, programi lojalnosti, identifikacija pacientov v bolnišnici, izvajalcev zdravstvenih storitev (zdravniki in drugo medicinsko osebje), ...

GRAI – Global Returnable Asset Identifier

Globalni identifikator vračljivega sredstva (GRAI) je eden od identifikacijskih ključev GS1 za identifikacijo vračljivih sredstev. GRAI se lahko preprosto uporabi za identifikacijo sredstev in sledenje, ali pa je lahko del sistema za izposojo ali najem, kjer sodelujeta dve podjetji ali več, saj omogoča podjetjem, da odčitajo sredstva za iznos iz poslovanja ali vnos vanj.

GIAI – Global Individual Asset Identifier

Globalni identifikator individualnega sredstva (GIAI) se uporablja v podjetju za identifikacijo osnovnih sredstev vsake vrednosti, ki jih je treba identificirati posamično, kot so računalniki, klopi, vozila ali sestavni deli. Če ima podjetje edinstveni identifikator za svoja sredstva, mu to omogoča, da jih identificira, sledi in upravlja z njimi ves čas njihove uporabe. Ta številka zagotavlja hiter način iskanja sredstev v podatkovni zbirki, tako se njihova uporaba, lokacija ali stanje lahko beležijo, na primer za uskladitev zaloge, za posodobitev evidenc vzdrževanja, za registracijo nadgradnje računalniškega programa ali za dodelitev sredstva uporabniku ali lokaciji.

GDTI – Global Document Type Identifier

Globalni identifikator tipa dokumenta (GDTI) je identifikacijski ključ GS1 za identifikacijo dokumenta po tipu. Izraz dokument se tukaj na široko uporablja za vse uradne ali zasebne listine, ki za imetnika vključujejo pravico (npr. dokaz o lastništvu) ali obveznost (npr. poziv za služenje vojaškega roka). Drugi primeri dokumentov so davčni zahtevki, dokaz o pošiljki, zavarovalne police, interne fakture, državni ali standardizirani izpit in potni listi. Podjetje bo izdalo GDTI, kadar je pomembno obdržati zapis o dokumentu; GDTI zagotavlja povezavo do podatkovne zbirke, ki hrani glavni izvod dokumenta.

GSIN – Global Shipment Identification Number

Globalna identifikacijska številka pošiljke (tovorni list) je številka, ki jo dodeli prodajalec (pošiljatelj) blaga. Označuje logično skupino fizičnih enot za namen prevoza pošiljke.

GINC – Global Identification Number for Consignment

Globalna identifikacijska številka tovora označuje logično skupino blaga (ene ali več fizičnih enot), ki je poslana prevozniku tovora in je namenjena za prevoz v celoti.

GMN – Global Model Number

Globalna številka modela omogoča edinstveno identifikacijo in sledljivost medicinskega pripomočka skozi njegov življenjski cikel. Poglej, kako.

Podrobnejša struktura posameznega ključa je podana v Splošnih specifikacijah GS1 (GS1 General Specifications).