Serializirani GTIN

GTIN je idealni ključ za identifikacijo izdelkov z istimi lastnostmi, vendar pa ne omogoča identifikacije posameznega izdelka. Za to potrebujemo serijsko številko tega izdelka.

Kombinacija obeh vrednosti enolično določa posamezni izdelek. Črtna koda mora torej vsebovati oboje, zato v tem primeru pridejo v poštev samo simbologije GS1-128 oziroma 2D kode kot sta DataMatrix ali QR.

Upoštevati pa moramo tudi to, da se podatke vpisuje s pomočjo aplikacijskih identifikatorjev - AI. 

Za vpis GTIN se uporablja AI 01, za serijsko številko pa AI 21. Na primer, človeku berljivi del  je lahko tak:

(01)03831234567895(21)S001

Kot je pravilno, GTIN vpisujemo v 14 mestno polje, zato je v zgornjem primeru predznačen z 0.

 

Serializirani GTIN v simbologiji GS1-128

Serializirani GTIN v simbologiji GS1 DataMatrix