Potek včlanitve

Kolektivni član GS1 Slovenija lahko postane vsako podjetje, institucija ali oseba, ki želi uporabljati sistem GS1 za identifikacijo in računalniško izmenjavo podatkov.

Za včlanitev mora podati pristopno izjavo in naročilnico za posamezne številke GS1. S podpisom pristopne izjave kandidat za člana izjavi, da sprejema pravice in obveznosti kolektivnega člana, določene v Statutu GS1 Slovenija.

GS1 Slovenija novemu članu izda pisno obvestilo o dodelitvi številk GS1 v treh dneh od predložitve podpisane pristopne izjave in naročilnice ter plačila enkratne članarine – pristopnine in prve letne naročnine.

Član po elektronski pošti prejme uporabniško ime in geslo za dostop do zaprtih članskih strani spletnega portala GS1 Slovenija, kjer so mu med drugim na voljo informacije o dodeljenih številkah GS1.

Podrobnejše napotke in korake včlanitve si lahko ogledate v kratkem filmu in/ali preglednici.

 

Napotki za včlanitev v GS1 Slovenija

Koraki včlanitve

 


2.

Registracija novega člana in naročilo številk GS1

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vpis matične številke podjetja
ali
podatkov o
fizični osebi

Določitev
kontaktne osebe,
skrbnika za
pravilno uporabo standardov GS1

Izbira in naročilo GS1 številk:

GTIN-13 - označevanje
prodajnih enot in storitev

GTIN-8 - označevanje majhnih izdelkov

GLN  - označevanje lokacij

SSCC - označevanje transportnih in logističnih enot

Za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino

Tisk pristopne izjave in naročilnice

Podpis izjav in pošiljanje
po navadni pošti na:

GS1 Slovenija,
Dimičeva 9,
1000 Ljubljana


3.

Včlanitev in dodelitev številk GS1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

GS1 Slovenija izda predračun za pristopnino in naročnino številk GS1.

Novi član plača predračun.

GS1 Slovenija določi naročene številke GS1 ter izda pisno obvestilo novemu članu.

 

GS1 Slovenija novemu članu dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do Portala za člane.