Logistična nalepka GS1

Enotna označitev zagotavlja zmanjšanje stroškov z označevanjem in manjše število napak pri identifikaciji v celotni preskrbovalni verigi.

Logistična enota je enota poljubne sestave, ki je pripravljena za transport in/ali skladiščenje in s katero moramo upravljati v celotni preskrbovalni verigi. Najpogosteje je to paleta. Označevanje po sistemu GS1 zagotavlja možnost sledenja in izsledovanja enot. Ključni in edini obvezni element logistične nalepke GS1 je zaporedna koda zabojnika (SSCC).

Poleg obvezne kode SSCC (ta mora biti zapisana v povsem spodnjem simbolu) običajno nalepka vsebuje tudi druge podatke, ki so potrebni za upravljanje logistične enote. Za kodiranje podatkov se vedno uporabijo kodni simboli GS1-128.

Struktura logistične nalepke GS1

Logistična nalepka GS1 je sestavljena iz treh delov:

  • V zgornjem delu so podatki v prostem formatu (običajno je izpisano ime in logo podjetja).
  • V srednjem delu so podatki v človeku berljivi obliki, ki predstavljajo redundanco zapisa črtne kode v spodnjem delu nalepke.
  • V spodnjem delu so kodni simboli. Povsem spodaj je vedno kodiran SSCC.

Logistična nalepka

 

Velikosti elementov nalepke

Velikosti kodnih simbolov so pogojene z okoljem skeniranja. Posebne zahteve veljajo za avtomatsko skenirno linijo, kjer morajo biti kodni simboli večji (višina črtic v simbolu vsaj 32 mm, x-modul vsaj 0,5 mm). To pa vedno velja tudi za simbol z SSCC! Širino takega simbola lahko preverite z merilom, med prvo in zadnjo črtico mora biti pri optimalnem kodiranju vsaj 78 mm (opozorilo: svetli rob, ki je del kodnega simbola, v širino ni vključen!).

Priporočene so tudi velikosti drugih elementov, ne pa tudi velikost same nalepke. Vsa priporočila GS1 je mogoče izpolniti s formatom nalepke A5, pri optimalnem oblikovanju in omejenem naboru podatkov pa je pogojno mogoča tudi uporaba nalepk manjšega formata.

 

Ne spreglejte:
Brezplačno orodje "GS1 Print" za oblikovanje paletne nalepke

 

Vključevanje podatkov - kombinacije AI

Za uporabo aplikacijskih identifikatorjev (AI) so določene obvezne in prepovedane kombinacije, zato je treba biti pri izboru podatkov izven tistih, ki so določeni v splošnih priporočilih, posebej previden.

Najbolj univerzalna in pogosto uporabljena je kombinacija naslednjih AI: (02) + (37) + (10) + (15) + (00). Glede na posebnosti posamezne logistične enote se AI lahko dodajo ali izpustijo.

Prepovedane so kombinacije z več GTIN, npr.: (01) + (02) ali uporaba (02) brez (00).


Celoten seznam Aplikacijskih identifikatorjev GS1 (pdf, ENG)

Obvezne kombinacije AI (pdf, ENG)

Prepovedane kombinacije AI (pdf, ENG)

 

Optimizacija zapisa

Zaradi omejenega prostora na nalepki je glede nabora vključenih podatkov potrebna posebna previdnost. V splošnem velja, da je velik kodni simbol bolj odporen na motnje pri izdelavi in s tem lažje berljiv. Zato bo dobro berljivost lažje zagotoviti, če bo podatkov malo.

Posebno pozornost velja posvetiti formatu podatka za LOT (standard dopušča do 20 alfanumeričnih znakov). Dolga kombinacija številk in črk v večini primerov zahteva zmanjšanje velikosti elementov simbola (modula-x). Iz vidika kodiranja je najbolje izbrati niz številk sode dolžine.

Optimalni način zapisa je pomemben tudi pri samem kodirnem algoritmu in razporeditvi podatkov, saj je samo na tak način mogoče pri izbrani velikosti nalepke zagotoviti največji modul-x.

Položaj nalepke

Najboljša praksa je namestitev dveh nalepk na desni strani sosednjih stranic. Tako je zagotovljeno, da bo ena nalepka vidna ne glede na orientacijo palete (avtomatska skladišča imajo praviloma paleto vstavljeno v regal po širini). Kadar sta nameščeni dve nalepki, mora biti koda SSCC na obeh nalepkah enaka! V največ primerih je ustrezna namestitev na zgornji del desne strani krajše stranice.

V primeru skeniranja na avtomatski skenirni liniji je višina namestitve kodnih simbolov določena na višini med 40 in 80 cm od tal.

Namestitev logistične nalepke

Pogoste napake

  • nepravilni vpis 13-mestnega GTIN v 14-mestno polje AI (brez vodilne "0")

  • premajhni simboli črtne kode, kar otežuje ali onemogoča skeniranje 

  • nepravilna uporaba AI in podatkovnih imen (npr. zamenjava imen za AI(01) in AI (02) ali zapis EAN No.) 

  • nepravilna kombinacija aplikacijskih identifikatorjev (npr. AI 02 + 37 brez 00)

  • neupoštevanje svetlega roba črtne kode

  • pomečkana nalepka

  • slaba kakovost tiska / ni vzpostavljen mehanizem kontrole