Kalkulator kontrolne cifre

Zadnja cifra v številkah GS1 se imenuje kontrolna cifra. Izračuna se po posebnem matematičnem algoritmu oziroma s pomočjo spodnjega kalkulatorja.
 

 
KALKULATOR

Vnos brez kontrolne cifre

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
GTIN-8
9
 
10
 
11
 
12
UPC
13
GTIN-13 ali GLN
14
GTIN-14
15
 
16
GSIN
17
SSCC

Rezultat s kontrolno cifro

 

Ključ GS1:

 

S kalkulatorjem lahko kreiramo identifikacijske ključe GS1:

  • GTIN-8: Oštevilčenje majhnih izdelkov. Vnesete 7 cifer.

  • GTIN-12: Oštevilčenje izdelkov samo na ameriškem trgu. Vnesete 11 cifer.

  • GTIN-13: Oštevilčenje izdelkov. Vnesete 12 cifer.

  • GLN: Oštevilčenje lokacij. Vnesete 12 cifer.

  • GTIN-14: Oštevilčenje hierarhije pakiranja. Vnesete 13 cifer.

  • GSIN: Oštevilčenje pošiljk. Vnesete 16 cifer.

  • SSCC: Oštevilčenje logističnih enot. Vnesete 17 cifer.

 

Ste naš član in želite določiti novo številko GTIN-13 za vašo prodajno enoto?

Vstopite v portal za člane, Moj GS1 in posodobite svoj Register izdelkov (številk GTIN).

Vpis številk GTIN v Register izdelkov je tudi obveznost članstva od aprila 2018 dalje.

Prijava v Moj GS1