Kakovost podatkov

Kakovostni matični podatki so ključ do zadovoljnih kupcev in povečanja prodaje.

Kakovostni matični podatki so ključna sestavina učinkovite preskrbovalne verige.

Stalno izboljševanje kakovosti podatkov ne pomeni samo zmanjšanja števila napak podatkov, ki se pretakajo v preskrbovalni verigi, ampak je tudi bistveno za povečanje učinkovitosti, zmanjšanja stroškov in večanja zadovoljstva poslovnih partnerjev celotne preskrbovalne verige.

Če matični podatki o izdelkih in pakiranjih niso kakovostni, si ni težko predstavljati, do kakšne zmešnjave na trgu lahko pride! 

Denimo v logistiki bi zavladala prava zmeda, če bi višino izdelka navedli v rubriki „širina“, ali pa če bi višino 8 col navedli kot 8 cm. Težave bi imeli tudi, če bi zamrznjeno živilo razvrstili med konzervirana. Da ne omenjamo posledic za zdravje potrošnikov, če bi napačno navedli sestavine in alergene na izdelku.

 
Pomen kakovosti podatkov

Pomen

Kakovostni podatki večajo učinkovitost poslovanja.


Oglej si lastnosti in prednosti kakovostnih podatkov

 
Kako zagotovimo kakovost podatkov?

Kako jih zagotovimo?

Avtomatski prenos kakovostnega podatka od izvora do ponora.


Preberi si priporočene korake zagotavljanja kakovosti matičnih podatkov