Certifikat GS1

Certifikat pridobijo udeleženci naših seminarjev, ki ob zaključku izobraževanja uspešno opravijo pisni preizkus znanja.

Certifikat je za posameznika priznanje in hkrati dokaz o poznavanju standardov GS1, za delodajalca pa pomeni večjo verjetnost, da bodo standardi GS1 v podjetju pravilno vključeni v poslovni proces.

Certifikat potrjuje, da imate znanje o:

  • označevanju in identifikaciji prodajnih enot (izdelki, škatle, palete),
  • kakovostni črtni kodi, s katero ne bo težav pri skeniranju,
  • podatkih za namen sledljivosti (atributivni podatki).

Kot pomoč za preizkus znanja in pridobitev certifikata priporočamo uporabo učbenika Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig.

Certificiranje

Certifikat za dijake in študente

Certifikat dijakom in študentom omogoča, da že med študijem v povezavi s prakso (gospodarstvom) pridobijo pomembna in potrebna znanja s področja upravljanja preskrbovalnih verig. Certifikat pripomore k večji zaposljivosti tako doma kot v tujini.

Certifikat pridobijo dijaki srednjih šol (1. stopnja) in študenti fakultet, višjih in visokih šol (1. - 3. stopnja), ki so vključeni v program prenosa vsebin GS1 v izobraževanje, ter med šolanjem ali ob zaključku izobraževanja uspešno opravijo pisni preizkus znanja.

Za podrobnejše informacije o programu certificiranja nas kontaktirajte:

 

 

dr. Mateja Podlogar
T: +386 1 5898 334
E: mateja.podlogar@gs1si.org