GS1 Slovenija in OriginTrail v sodelovanje

Organizacija GS1 Slovenija in podjetje OriginTrail sta konec junija letos podpisala pismo o nameri sodelovanja na področju podpore poslovanju s standardi GS1.

Pismo sta podpisala direktorica GS1 Slovenija Zdenka Konda in direktor družbe OriginTrail Tomaž Levak. Podpisnika sta se zavezala, da si bosta skupaj prizadevala za dolgoročno poslovno sodelovanje, s katerim bosta zasledovala skupne cilje in interese na področju globalne identifikacije in razvoja sistemov/platform za podporo sledenju na osnovi standardov GS1.

GS1 Slovenija bo tako nudila strokovno pomoč pri uvedbi standardov GS1 na področju identifikacije in izmenjave podatkov ter razvoja in uporabe sistemov sledljivosti na osnovi standardov GS1, še posebej GS1 EPCISKot osnovo platforme za izmenjavo podatkov o vidnosti izdelkov je namreč podjetje OriginTrail uporabilo standard GS1 EPCIS, kar omogoča interoperabilnost ne glede na različne poslovne informacijske sisteme (ERP). GS1 Slovenija bo tudi sodelovala pri pripravi in izvedbi projektov sledljivosti pri strankah OriginTrail v Sloveniji. Z OriginTrailom bo izmenjevala izkušnje in izzive iz svoje prakse, v cilju reševanja problemov s pomočjo standardov GS1.

OriginTrail pa bo v svoje projekte in rešitve vključeval standarde GS1, še posebej standarde sledljivosti na osnovi standardov GS1 EPCIS. Promoviral bo uporabo standardov GS1 pri svojih strankah ter omogočil, da organizacija GS1 sodelovanje in skupaj pripravljene rešitve predstavlja kot referenčne primere.

Direktorica GS1 Slovenija Zdenka Konda je ob podpisu dejala: »Naše standarde si predstavljajte kot DNA preskrbovalne verige. V njih so zapisani vsi podatki: kaj, kdaj in kje se je s proizvodi nekaj dogajalo.«