Dokumenti o standardih GS1

Za vse, ki vas zanimajo standardi in rešitve GS1, smo zbrali ključne dokumente v slovenskem in angleškem jeziku. Na voljo so tudi informativne brošure in zloženke, v katerih so kratko in jedrnato opisani bistveni elementi sistema GS1.

Želite katero od naših publikacij v tiskani obliki?

Pišite nam
 

GS1 General Specifications

Splošne specifikacije - krovni dokument za avtomatsko identifikacijo po sistemu GS1.

An Introduction to the Global Service Relation Number (GSRN)

GSRN prikazuje globalno enolično označevanje storitvenih razmerij med udeleženci preskrbovalne verige (sprejem pacienta, kartice zvestobe,…)

GS1 UK Solutions:
Asset tracking and management

Zakaj uporabiti GS1 standarde pri sledenju sredstev

Beef Traceability Case Study
(Ireland)

Nekoliko starejši dokument o reševanju sledljivosti mesa na Irskem

Fresh food implementation guide

Dokument o sledljivosti hrane

Global Meat and Poultry Guideline

Priporočila za sledljivost perutnine

Global Traceability Standard

Angleška brošura o standardu sledljivosti

GS1 Application Identifiers

Seznam aplikacijskih identifikatorjev

GS1 in Europe Logistic Label

Pravila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah

GS1 Logistics Label
GS1 Guideline

Navodila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah

GS1 Newcomers to AS2

Dokument za pomoč pri implementaciji AS2 protokola za potrebe elektronskega poslovanja

GS1 Transport & Logistics and Customs
Reference Book - 2014/15

Primeri dobrih praks s standardi GS1 v transportu, logistiki in carini

GS1 UK Solution:
Order-to-cash

Rešitev GS1 Velika Britanija: EDI od naročila do plačila

Invalid pairs of AI

Neveljavne kombinacije aplikacijskih identifikatorjev

GS1 Logistics Interoperability Model Application Standard
Version 1.1

Interoperabilni logistični model (Model povezovanja vseh členov v logističnih procesih)

Mandatory association of AI

Obvezne kombinacije aplikacijskih identifikatorjev

Seafood Traceability - A Practical Guide

Sledljivost morskih sadežev

Standard International Logistic Label - STILL

Standardna mednarodna logistična nalepka-STILL

Traceability brochure

Splošno o sledljivosti

Traceability Case Study
(Rasting Westfleisch Germany)

Primer uporabe standarda GS1 za sledljivost mesa v Nemčiji.

What is GS1?

Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige

Standardi GS1 za logistiko gotovine

Osnovni, uporabniku prijazen, dokument o standardih GS1.

Uporabniški priročnik GS1

Osnovni, uporabniku prijazen, dokument o standardih GS1.

Barve in velikosti
EAN-13

Zloženka z osnovnimi napotki za oblikovanje in umestitev črtne kode na maloprodajne izdelke

CashEDI

Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino

Elektronsko poslovanje - od naročila do računa

Primer izmenjave elektronskih sporočil GS1 XML med poslovnimi partnerji

Enostavno do uporabe črtnih kod

Vodnik za člane GS1 Slovenija

Globalni katalog GDSN

Z globalnim e-katalogom GDSN do uspešnejšega poslovanja dobaviteljev

GLN - lokacijska številka

GLN se uporablja za identifkacijo pravnih subjektov, njihove organizacijske strukture in lokacij

Globalne lokacijske številke (GLN)

Ključni pripomoček za povečanje učinkovitosti preskrbovalnih verig

Interoperabilnost v digitalnem gospodarstvu

Spoznajte, kako vam lahko standardi GS1 pomagajo do večje učinkovitosti, v boju proti ponaredkom in še več.

Kaj je GS1?

Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige

Logistična nalepka

Zloženka o zgradbi in pravilnem oblikovanju nalepk in črtnih kod za logistične enote

Merjenje izdelkov

Zloženka z osnovnimi pravili za merjenje maloprodajnih izdelkov, pakiranj in logističnih enot

Označevanje maloprodajnih izdelkov

Povzetek navodil za oštevilčenje in označitev izdelkov, ki so namenjeni identifikaciji na POS

Označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki po sistemu GS1

V priporočilih je podan povzetek za označitev enot za katere je potrebno poleg identifikacijskega ključa v okolju distribucije zajeti dodatne podatke (npr. serija/LOT in datumi)

Pravila dodeljevanja GTIN

Zloženka z osnovnimi pravili oštevilčevanja izdelkov

Priporočila za harmonizacijo logističnih procesov

Priporočila za izmenjavo podatkov in informacij med udeleženci in izvajalci logističnih storitev v preskrbovalni verigi

"R"evolucija za vašo prodajo

Simbologija GS1 DataBar za označevanje majhnih izdelkov

Sinhroniziranje podatkov

Omrežje za globalno podatkovno sinhronizacijo podatkov - GDSN

Sledite?

Preverite, katere standarde uporabljajte kot pridelovalec, predelovalec, prevoznik, distributer ali prodajalec, da boste zagotovili sledljivost.

Standardi GS1 v preskrbovalni verigi v zdravstvu

Prikaz področja in načina uporabe standardov GS1 za zagotavljanje sledljivosti, varnosti in učinkovitosti v zdravstvu

Standardi GS1 za brezpapirno preskrbovalno verigo

Namen takega pretoka informacij je odpraviti vse papirne dokumente v postopku od naročila do plačila. To dosežemo z elektronsko izmenjavo podatkov med računalniškimi sistemi. Proces od naročila do plačila obsega šest glavnih korakov. Za zgibanko nam pišite na info@gs1si.org

Zaupanje se začne s sledljivostjo

Kje vse lahko uporabimo standarde GS1 v zagotavljanju sledljivosti, in sicer od začetka preskrbovalne verige – torej od proizvajalcev oziroma dobaviteljev do končnih potrošnikov oziroma pacientov.

Standardi in rešitve za večkanalno trgovino

Zloženka o izzivih digitalne trgovine

Verifikacija črtne kode

Z verifikacijo preprečimo nastanek stroškov zaradi neberljivih črtnih kod

Vrednosti in koristi sistema standardov GS1

Standardi GS1 zagotavljajo okvir, ki omogoča izdelkom, storitvam in informacijam o njih, da se učinkovito in varno gibljejo