Kaj so naročniki naših storitev povedali o nas?

Svetovanje

Želeli smo razrešiti dilemo o skladnosti internih zahtev po označevanju strateških surovin z logistično nalepko s pravili GS1. Dobili smo podrobna pojasnila za razumevanje standarda na konkretnem primeru, praktična priporočila za boljšo berljivost črtne kode in usmeritve za potencialne rešitve.

dr. Boštjan Hauptman, Trimo d.d.
 

Pri storitvi lahko izpostavim odzivnost in korektnost ter pripravljenost obrazložiti problematiko tudi poslovnemu partnerju.

Žiga Triller, Identiks
 

Dobili smo kratke, jasne in razumljive odgovore na naša vprašanja. Problematiko oštevilčenja in črtnega kodiranja smo rešili na konkretnih primerih.

Boštjan Primc, Unika TTI
 

Težave smo imeli z obliko in vsebino etiket za naročnika zato smo se obrnili na GS1 Slovenija. Z njihovo pomočjo smo dosegli izboljšanje berljivosti kodnih simbolov, hkrati pa smo svoje znanje zelo dopolnili. Pri svetovanju izpostavljam strokovnost, sproščenost in hitrost odziva. 

Gregor Milivojevič, Perftech d.o.o.
 

Našim partnerjem med drugim dobavljamo opremo za tiskanje črtnih in 2D kod.  Za pomoč pri zagotavljanju kakovostnega odtisa pri označitvi zdravil smo se obrnili na GS1 Slovenija, kjer so nam izčrpno pomagali pri ugotavljanju vzrokov, ki zmanjšujejo berljivost 2D črtnih kod. Odziv svetovalca iz GS1 je bil hiter, strokoven in prijazen.

Gorazd Majcen, EMA d.o.o.
 

Oblikujemo sistem identifikacije po sistemu GS1. Kot uporabniku mi je pomembno, da vem, na koga se obrniti za dodatno pomoč. Pri dosedanjih kontaktih lahko posebej pohvalim prijaznost in jasnost komunikacije.

Janez Bobnar, DBC Medikal d.o.o.
 

S pomočjo GS1 smo želeli preprečiti težave z označevanjem palet in poenostaviti logistične nalepke. Svetovalec je razumel probleme iz prakse, ne le teoretičnih zahtev. 

Jelka Podbevšek Rozman, Žito d.d.
 

Zaradi težav pri označevanju palet smo pri GS1 naročili svetovanje, s katerim smo bili zadovoljni, posebej zaradi takojšnjega odziva in koristnih praktičnih napotkov. 

Milena Božič, logistic manager, Podravka d.o.o.
 

Tehnični svetovalec iz GS1 nam je pomagal pri odpravi pomanjkljivosti pri logističnih nalepkah. Odziv je bil zelo hiter, izpostaviti pa želim tudi dobršno mero izkazane potrpežljivosti.

Nataša Letig Žagar, Uskok d.d. 
 

Na GS1 Slovenija so izdelali tehnično poročilo ustreznosti paletne nalepke. Hitrost odziva je bila nad našimi pričakovanji, strokovna obrazložitev pa nam je pomagala pri komunikaciji s poslovnimi partnerji.

Robert Bonin, Vinakoper d.o.o.

Seminar Označevanje škatel in palet

Prava vsebina in poudarki, pojasnilo praktičnih primerov in konteksta.

Jana Hozjan, KZ Šaleška dolina
 

Slikovito podane koristne informacije. Veliko praktičnih primerov, ki so koristni za pravilno razumevanje tematike.

Jana Starc, Mercator d.d.
 

Sproščenost, široka razlaga in dobra pojasnila.

Nace Rogelj, Prema

 

Odkrita in natančna interpretacija teorije, dobra podpora s praktičnimi primeri. Sedaj mi je mnogo bolj jasna pomembnost ustrezne priprave sistema za označevanje s črtno kodo.

Jože Draganjec, Jata Emona d.o.o.


Pestrost udeležencev, praktično testiranje (verifikacija) in raznolikost vzorcev logističnih etiket.

Stojan Kovič, Mercator 
 

Veliko praktičnih primerov in razlag, poglobljeno znanje, zanimivo predavanje.

Matjaž Kralj, Fibran Nord
 

Na seminarju mi je bila všeč predvsem razlaga na konkretnih primerih in izpeljava iz osnove. Velik poudarek je bil na stvareh, za katere smo najprej mislili, da so skoraj nepomembne.

Mojca Drofenik, Pami d.o.o.
 

Strokovna oziroma kakovostna tema seminarja. Implementacija teorije v prakso. Sproščeno in suvereno vodenje predavatelja.

Andrej Horvat, Pomurske mlekarne d.d.
 

Všeč mi je bila analiza kod in razlaga napak.

Mihael Sušec, Pomurske mlekarne d.d. 
 

Predavatelj je suhoparno temo predstavil na fantastičen način!

Tatjana Vulič, Delmar d.o.o.
 

Poučno. Najbolj všeč mi je bilo, da smo bili opozorjeni na napake, ki jih lahko naredimo pri etiketah.

Gorazd Orešek, Petlja, d.o.o.
 

Dobra vsebina in predstavitev. Všeč mi je bila sproščenost predavatelja.

Peter Mrkšič, Bramac, d.o.o.
 

Pogledali smo napake na pravih primerih in jih analizirali. Dobil sem odgovore na vsa zastavljena vprašanja.

Jernej Ciglar, Perutnina Ptuj d.d.

Seminar Kakovostna izdelava EAN-13

Všeč mi je bila možnost diskusije in takojšna analiza lastnega vzorca s pojasnili o možnih izboljšavah.

Alenka Nagode, Valkarton
 

Veliko praktičnih primerov. Ogromno odgovorov za odpravo težav.

Denis Flisar, Silk
 

Nazorno pokazano kako rešiti problem - jasna razlaga. Seznanitev s standardom ISO 15416. Super postrežba.

Ana Penko, Pivka d.d.
 

Super je bilo! Predvsem mi je všeč skupinsko sodelovanje vseh navzočih na seminarju in kvalitetne obrazložitve predavatelja!

Obronek Franc, Gorenje Keramika
 

Razgibanost tem. Dobra razlaga. Korekture na naših vzorcih glede ustreznosti kode.

Matic Ceglar, Žito
 

Zanimiva izdelava testov bar kod ter praktične razlage.

Branko Ardalič Dešpoja, Voyance Technologies Europe


Vrsta praktičnih prikazov s področja embalaže. Dobil sem veliko koristnih informacij in napotkov, ki jih bom lahko uporabil v praksi.

Miran Baraga, Valkarton 

Uvodni seminar

Strokovno, izčrpno, razumljivo prenašanje informacij, ki so več kot dobrodošle. Ivo Rauš, Pošta Slovenije / Predavanje je bilo sistematično, jasno, podrobno razloženo ter praktično oz. razloženo s primeri. Zanimivo in zelo dinamično, zabavno predstavljeno. Nič dolgočasno! Vesna Bernik, Livar d.d. / Izvedela sem vse osnovne informacije. Pa tudi podatke o tem, kje in kako lahko poglobim svoje znanje. Martina Čibej, Pivovarna človeška ribica d.o.o. / Dobila odgovore na vprašanja glede črtne kode (tako zastavljena kot nezastavljena). Vesna Fabjan Bremec, s.p. / Dinamičnost, dober predavatelj, kava in sok, dobre informacije. Jaka Vodenik, Janplast d.o.o.  / Zanimiv pristop predavatelja, obravnava konkretnih vprašanj, celoten opis označevanja predmetov. Atos Kocjančič, KASS s.p.  / Glede na to, da sem pričakovala bolj dolgočasno temo sem zelo pozitivno presenečena. Darinka Filipovič, Mercator IP  / Celovita predstavitev, ujemanje vsebine z naslovom predavanja, interaktiven pristop, strokovnost predavatelja, pridobljeno gradivo. Dejan Gmajner, Akvami, d.o.o. / Navezava na aktualno/realno stanje pri udeležencih (praktični primeri in razlaga). Nejc Župevc, Lumulabs d.o.o. / Všeč so mi bili praktični prikazi primerov napačnih in pravilnih kod. Jasna razlaga zastavljenih vprašanj. Marijana Banožič, Ebena-Helpi d.o.o.  / Praktična razlaga na primerih. Dovolj časa za specifične težave/vprašanja. Renato Zalokar, Sajko turizem / Praktični primeri, kako izgleda. Napake, ki se lahko zgodijo. Primeri za uporabo SW-a. Meta Odar, Slovenska filantropija / Predavatelj je zelo natančno, hitro in s humornimi prebliski prikazal vsebino uvodnega seminarja. Na vprašanja dobri in natančni odgovori. Elizabeta Mahne Glavina, Panteon Group / Oseben pristop in delo v majni skupini. Dinamika in strnjena vsebina. Tanja Kranjec, Kokoška d.o.o. / Zelo nazoren prikaz GS1, dinamično predavanje z veliko primeri. Štefan Ošlaj, Tiptech d.o.o. / Zanimivo predavanej o nečem, kar je zame nujno zlo. Anđa Marić, Loveniks s.p. / Dovolj slikovnega materijala za plastično obrazložitev tematike. Gašper Zupančič, Tiptech d.o.o. / Seminar je bil v celoti zanimiv. Robert Klaut, Comkras / Energija predavatelja, majhna skupina, super komunikacija. Neža Dolžan, Farmicom / Velika količina na pravilen način predstavljenih podatkov in uporabnih informacij. Miha Hribar, Hočevar / Vsak posameznik je dobil odgovor na vprašanja, čeprav smo bili iz različnih firm in z različnimi potrebami glede kod. Zanimivo predavanje prikazano na primerih. Metka Dimc, Klima elektro / Izčrpna in razumljiva predstavitev. Prijaznost. Bogdan Marinič, Hiša Marinič  / Jasnost predavanega, interaktivnost, praktičnost, majhna skupina. Anja Vujisić, Plastol  / Pestra, zanimiva in poučna predstavitev. Veliko slik, primerov iz prakse - super. Mateja Rudolf, Zvezdica / Seminar je jasno predstavil problematiko uporabe standarda GS1. Podani jasni odgovori na zastavljena vprašanja. Javor Čeh, Famm Commerce / Zanimiva in konkretna razlaga z veliko praktičnimi primeri in rešitvami. Tina Lilija Sotlar, Pak-ing  / Sistematična predstavitev, individualna obravnava in verifikacija črtnih kod. Sproščeno vzdušje. Jaka Toman, Iskra Mehanizmi  / Všeč mi je bila konkretna obravnava primerov. Mateja Leskovar, Maalikaa / Veliko praktičnih napotkov. Iris Kavčič, Incom / Na seminarju sem pridobil vse informacije v zvezi z GS1, ki sem jih želel. Predavatelj je bil odprt za vprašanja in je vse razložil na nam razumljiv način. Nejc Jamšek, Ledcom / Na vsa vprašanja smo že sproti dobili odgovore. Opravili smo tudi verifikacijo izdelkov (črtne kode) in na podlagi tega takoj izvedeli, kaj je dobro in kaj je za popravit. Layla Honn, Feng-cha  / Na seminarju mi je bil všeč način predstavitve in primeri v praksi. Miran Kaluža, Kolektor ATP / Nazoren prikaz tem, dobra obrazložitev in uporaba slikovnega gradiva, enostavna in razumljiva razlaga. Nik Ražman, Domačija Ražman / Predstavitev je bila jasna in poučna tudi na osnovi primerov. Simona Podgornik, Kozmetika Afrodita / Podanih je bilo veliko informacij o GTIN in EAN-13. Dobil sem odgovore na vsa vprašanja! Janez Vrhovnik, Iskra Mis / V kratkem času smo dobili konkretne informacije, ki jih potrebujemo za začetno fazo označevanja izdelkov. Žiga Urh, Vis Corporis  / Zanimivo in duhovito podane temeljne in pomembne informacij o označevanju s črtnimi kodami.Tomaž Bizjak, SVB / Takoj sem dobila pojasnila za rešitev specifičnih problemov. Že na samem seminarju je bilo mogoče preveriti berljivost kodnih simbolov za lastne izdelke. Mojca Mehle Hohnjec, Data FOKUS  / Odlična predstavitev in gradiva. Gregor Milivojevič, Perftech / Sproščeno a dovolj strokovno vodenja seminarja. Aleš Vidmar, IRZ »Peter Florjančič« / Jasna in nazorna razlaga vsebin. Z vprašanji smo bili  motivirani za sodelovanje. Marko Zalokar, Mioba  / Razlaga je bila razumljiva in podprta s primeri. Dobili smo širok spekter informacij. Irena Petraš, Pagatti  / Zelo zanimivo! Izvedela sem tudi kaj novega, čeprav se s kodiranjem ukvarjam že nekaj časa. Mojca Šolinc, KZ Laško