GTIN - Globalna trgovinska številka izdelka

GTIN (Global Trade Item Number) se uporablja za edinstveno identifikacijo prodajne enote. Vsak tip prodajne enote mora imeti svoj lastni GTIN. Če se nov izdelek v katerikoli pomembni lastnosti razlikuje od drugega tipa prodajne enote se dodeli nov GTIN.

GTIN se vsakemu izdelku podeli samo enkrat in to ne glede na državo, kjer se izdelek proizvaja ali prodaja.

Najpogosteje uporabljen identifikacijski ključ za označitev maloprodajnih izdelkov je GTIN-13, obstajajo pa še druge variante: GTIN-14, GTIN-8 in GTIN-12.

GTIN-13


Številko GTIN-13 sestavimo iz treh delov:

  • predpona podjetja, ki jo podeli GS1 Slovenija
  • referenčna številka izdelka, ki jo določi uporabnik
  • kontrolna cifra
Struktura GTIN-13


Opomba: GTIN zapisan v podatkovni bazi bi moral biti praviloma shranjen v 14 mestnem alfanumeričnem polju. Krajšim oblikam dodamo z leve strani ničle, do zapolnitve vseh 14 mest. 

Primer oštevilčenja 1.000 izdelkov

Uporabnik, ki ima 9-mestno predpono GS1 383123456, bo lahko oštevilčil 1.000 različnih izdelkov. Za vsak tip standardne prodajne enote določi lasten GTIN:

3831234560001 - za prvi izdelek
3831234560018 - za drugi izdelek
...
3831234569995 - za 1.000-i izdelek

(krepko so označene cifre, ki jih izbere uporabnik - referenčna številka izdelka)

Primer oštevilčenja 100.000 izdelkov

Uporabnik, ki ima 7-mestno predpono GS1 3831234, bo lahko oštevilčil 100.000 različnih izdelkov. Za vsak tip standardne prodajne enote določi lasten GTIN:

3831234000002 - za prvi izdelek
3831234000019 - za drugi izdelek
...
3831234999993 - za 100.000-i izdelek

(krepko so označene cifre, ki jih izbere uporabnik - referenčna številka izdelka)

Želite vaše izdelke označevati s številkami GTIN?

Najprej morate pridobiti predpono podjetja GS1. To je mogoče s članstvom v GS1 Slovenija.

Včlanitev

GTIN-14


Pri oštevilčenju hierarhije pakiranja enakih/identičnih prodajnih enot obstajata dve možnosti:

  • Dodelitev dodatnega GTIN-13 ali
  • Kreiranje GTIN-14
    GTIN-14 sestavimo iz GTIN-13 (brez kontrolne cifre), ki je dodeljen vsebovani prodajni enoti in na začetku dodamo indikator (vrednost od 1 do 8 glede na nivo v hierarhiji pakiranja). Na koncu na novo izračunamo kontrolno cifro.

Struktura GTIN-14

Oštevilčenje z GTIN-14 je na voljo le za homogena razvrščanja standardnih prodajnih enot, kjer so vse vsebovane enote identične.

 

Primeri oštevilčenja z GTIN

 

GTIN-8


Za oštevilčenje majhnih izdelkov lahko uporabimo številke GTIN-8.

Struktura GTIN-8
 

GTIN-12 


Za označitev izdelkov na severno ameriškem trgu se uporablja številke GTIN-12.

 

Ob spremembah izdelka veljajo za GTIN posebna pravila, ki jih določa Standard upravljanja GTIN. 

več

Za oštevilčenje maloprodajnih enot s spremenljivo vsebino se uporabljajo številke za omejeno distribucijo (Restricted Circulation Number - RCN). Te številke so specifične za vsako državo, kjer se izdelki prodajajo, zato je potrebna oštevilčenje prilagoditi ciljnemu trgu.