eRačun v GS1 XML (BMS)

Elektronski račun je lahko enostaven, vendar je praviloma zelo kompleksen dokument. Zato mora
podatkovna struktura GS1 podpirati vse elemente tako v podatkovni bazi kot v elektronskem sporočilu oziroma pripadajoči shemi. Podatkovne baze oziroma programska oprema za izdajo računov je praktično brez izjeme dodelana tako, da zadošča zakonskim pogojem, posledično pa vsebuje vsa ustrezna podatkovna polja. A pri elektronskih sporočilih je zahteva mnogo večja, saj morajo zadostiti potrebam zelo različnih poslovnih procesov, zakonodajam v različnih državah, jezikovnim specifikam in podobno.

Zato so sheme elektronskih sporočil vedno mnogo širše kot so naše dejanske potrebe. Posledično potrebujemo lokalizirana navodila, prilagojena domačim razmeram, kar je eno od del in nalog nacionalnih organizacij GS1.

Zaradi kompleksnosti računa in njegovih možnih oblik smo vam pripravili navodila po tipih računov.

Trenutno so na voljo primeri za:

Nekateri od primerov obravnavajo tudi "zbirni" tip računa. To je takrat, ko se en račun uporabi za obračun več dobavnic. Nekatera podjetja ga uporabljajo zato, da periodično obračunavanjo svoje storitve oziroma dobave. Prednost je v manjšem številu transakcij in finančnih dogodkov, slabost pa v kompleksnejši obdelavi.

Želite kako dodatno informacijo? Lako nam pošljete svoje kompleksne tipe računov, da bomo, skladno z možnostimi, pripravili primere tudi zanje.

T: +386 1 5898 322 (Branko Šafarič)

T: +386 1 5898 320
E: branko.safaric@gs1si.org