Upravljanje z vračljivo embalažo

Problematika upravljanja z vračljivo embalažo je izjemno široka, izzivov na tem področju ni malo. Standardi GS1 omogočajo dober pristop, a različna mednarodna praksa, parcialno reševanje problemov, različna zakonodaja in interesi so pripeljali do vrste lokalnih in tudi mednarodnih rešitev, ki pa med seboj v glavnem niso združljive.

Ločimo:

  • transportno vračljivo embalažo (vozički, palete, sodi, zaboji …)
  • prodajno vračljivo embalažo (steklenice, pivski sodi …)

V GS1 Slovenija smo v dogovoru s Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) in na pobudo nekaterih večjih trgovskih podjetij pripravili predlog označevanja vračljive embalaže.

S tem smo dosegli nacionalni dogovor za sledljivost prodajne povratne embalaže preko identifikacijske številke GS1 GTIN.

TZS: Identifikacijske številke vračljive embalaže s kavcijskimi vrednostmi

Problematike upravljanja vračljive embalaže


  • Nadzor nad transportno embalažo je težaven že znotraj enega podjetja, kaj šele v procesih izven podjetja (ko enota zapusti okolje lastnika).
  • Vrednost transportne emalaže je razmeroma velika in podjetja – lastniki take embalaže imajo letne stroške z odpisom izgubljenih kosov (kar po meritvah znaša približno 10 % celotne vrednosti transportne embalaže).
  • Za transportno embalažo je pogosto potrebno zadostiti podobnim zakonskim zahtevam po sledljivosti, kot to velja denimo za hitro pokvarljivo blago. Primer: nekatere transportne enote je treba razkužiti, da dobijo certifikat neoporočnosti (palete pri izvozu v Avstralijo ali na Novo Zelandijo).
  • Prodajna povratna embalaža povzroča težave pri knjiženju in elektronskem poslovanju. Težava se pojavi pri označevanju naročenega blaga, saj na naročilnici naročimo blago, ne pa tudi embalaže.
    Primer: pri naročanju steklenic mineralne vode kupec naroča vsebino, poleg nje pa dobi tudi embalažo. Identifikacijska številka naročenega blaga velja samo za vsebino, ne pa tudi za embalažo, s katero se kasneje posluje ločeno. Embalaža pa se lahko izgubi ali uniči in to se seveda zabeleži - materialno in finančno razknjiži. Brez ustrezne skupne identifikacije je tak proces zelo zahteven.

Palete kot vračljiva embalaža


Označevanje palet je zahteven posel. Vsakdo, ki manipulira s paletami, dobro ve, da so palete podvržene različnim okoliščinam - poškodbam, popravilom, rekonstrukcijam … Za nekatere palete se zahteva certifikat o biološki neoporečnosti. Določene so lastniške in jih lastnik zahteva nazaj.

Obstaja več rešitev za sledenje palet, obstajajo različni ponudniki storitev distribucije palet, kot sta EPAL in CHEP.

Več o tem: