Sledljivost

Zakonodaja določa številna področja, kjer je izvajanje sledljivosti obvezno: živila in pijače, kozmetika, zdravila, krmila … Tudi na področjih, kjer sledljivost zakonsko ni predpisana, lahko z vzpostavitvijo sledljivosti povečamo zaupanje kupcev v blagovno znamko, kar lahko vodi do večje prodaje!

Sledljivost je zmožnost ugotoviti, kje se nahaja posamezna (največkrat logistična) enota in kaj se je z njo dogajalo vzdolž preskrbovalne verige. Zato je za izvajanje sledljivosti treba zagotoviti povezavo med fizičnim tokom dobrin in tokom podatkov, ki se na njih nanašajo.

Vzpostavitev sledljivosti zahteva upravljanje zaporednih povezav med točkami izdelave, pakiranja, prejema, hranjenja in točke, ko je logistična enota odposlana - vse to preko celotne preskrbovalne verige.

Pretok dobrin in informacij

 

Sledljivost od točke do točke je najboljši način za zagotovitev sledljivosti.

Običajno se izvaja na osnovi skupine izdelkov, ki so bili podvrženi enakemu načinu transformacije, transporta in skladiščenja. Po priporočilih sistema GS1 minimum podatkov, potrebnih za komunikacijo, vključuje: globalno trgovinsko številko izdelka (GTIN), št. serije in/ali enolično oznako logistične enote, torej zaporedno kodo zabojnika (SSCC).

Standard sledljivosti GS1

Globalni strandard sledljivosti (Global Traceability Standard - GTS) določa poslovna pravila in minimalne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati, da se zagotovi sledljivost v poslovnih procesih vzdolž celotne preskrbovalne verige.

 

 

5 korakov sledljivosti

 

Verzija 1 (9/2007 - 11/2012)

Prva verzija je postavila temelje sistema sledljivosti z globalno enolično identifikacijo enot, subjektov in določitvijo njihovih vlog v sistemu sledljivosti. Predstavljen je petfazni model vzpostavitve sistema sledljivosti v odprtem okolju.


Prenesi GTS V1 (ENG, 1M)

 

Verzija 2 (8/2017)

Druga verzija vpeljuje nivojski pogled na sistem in naslavlja nove tehnologije, ki lahko izpolnjujejo zahteve uporabnikov pri povečani dinamiki sodobnih preskrbovalnih verig.

Če razdelimo poslovne procese na različne faze, lahko govorimo o fazah pridelave, proizvodnje, odpreme, transporta, sprejema in prodaje. V vsaki od teh faz je treba definirati posamezne kontrolne točke, kjer se zabeležijo podatki za podporo procesu sledljivosti. Podatki, ki jih pri tem beležimo, odgovarjajo na vprašanja KDO, KAJ, KJE, KDAJ in ZAKAJ, kar omogoči celovito obvladovanje vseh faz poslovanja.


Prenesi GTS V2 (ENG, 4M)

Brošure in priporočila

Dokument

Opis

Standard sledljivosti GS1
(verzija 1)

Ta dokument podaja osnovna načela sledljivosti in bo v pomoč vsem, ki želijo vzpostaviti sistem sledljivosti z uporabo elementov sistema GS1. 

Standardi GS1: logična izbira za logistiko
 

Kratka predstavitev prednosti uporabe odprtih standardov pri povezovanju digitalnega in fizičnega sveta za ponudnike logističnih storitev.

Zbirka smernic

(ENG)

Poleg splošnih smernic za svežo hrano boste na tej povezavi našli tudi specifične smernice za ribe, sadje in zelenjavo ter meso in perutnino.