Elektronska dobavnica

Dobavnico se sestavlja tik pred komisioniranjem po kontroli razpoložljivosti naročenega blaga. Dobavnica torej odslikava dejansko stanje naročila in je posledica naročila oziroma potrdila naročila.

Logistika je področje, kjer se elektronsko poslovanje in upoštevanje standardov finančno verjetno poznata bolj kot kjerkoli drugje. Elektronsko dobavnico si lahko predstavljamo kot poljubno razvejano drevesno strukturo, na začetku katere je - če jo potrebujemo - identifikacijska številka pošiljke (Global Shipment Identification Number - GSIN), ali pa tudi samo običajna zaporedna koda zabojnika (Serial Shipment Container Code - SSCC), če je vsebina dobavnice ena sama paleta.

Dobavnica je lahko zelo enostavna, recimo v primeru ko pošiljamo homogeno paleto blaga – paleto s povsem enovrstnimi izdelki, recimo paleto piva. V takem primeru dobavnica sporoča podatke o transportni enoti (SSCC palete), osnovne podatke o blagu (številka serije, datum uporabnosti, GTIN), rok in lokacijo prispetja blaga. Seveda pa je dobavnica lahko poljubno zahtevna, saj se mora prilagajati vsakovrstnim poslovnim situacijam.

Dobavnica je ključnega pomena za zagotavljanje sledljivosti v preskrbovalni verigi. Priporočila za uporabo dobavnice prikazujejo način uporabe sporočila DESADV v standardu GS1 EANCOM.

 

EDI Vsebina Palete DESADV

 

Kupec prejme elektronsko dobavnico in nato čaka na prispetje pošiljke. Ko pošiljko prejme, jo prevzame delno ali v celoti in vrne elektronsko sporočilo za prevzem (Receiving advice/RECADV), s katerim sporoča stanje pošiljatelju blaga. Za prevzemnico v standardu GS1 EANCOM veljajo mednarodna priporočila.

Teorijo elektronskega poslovanja v logistiki dobro opisuje dokument LIM (Logistics Interoperability Model), ki ga je vredno upoštevati v svoji praksi.