Razširjenost uporabe standarda GS1 SSCC in DESADV v Sloveniji

V GS1 Slovenija nas je zanimalo v kolikšni meri naši člani že uporabljajo SSCC in DESADV, zato smo v letu 2019 izvedli raziskavo o razširjenosti uporabe SSCC in DESADV v Sloveniji. Raziskava temelji na vzorcu 353 članov GS1 Slovenija, ki upravljajo z logističnimi enotami.

 
Uporaba_SSCC

Uporaba SSCC

Dobra polovica podjetij (članov GS1 Slovenija) za identifikacijo palet uporablja SSCC.

Zanima me več
 

Uporaba DESADV

Slaba tretjina podjetij (članov GS1 Slovenija) izmenjuje elektronsko dobavnico s svojimi poslovnimi partnerji.