Način označevanja odjemnih mest z GSRN

Vsak član sistema GS1 dobi svojo predpono oziroma licenco. To je številka, ki jo član dobi na odločbi/sklepu o članstvu v sistemu GS1.

Za distributerje zemeljskega plina velja, da je predpona dolga 8 mest in se, enako kot vse predpone izdane v Sloveniji, začne z 383.

Na primer: 38345678.

Tej številki pravimo tudi GCP – Global Company Prefix ali interval podjetja ali licenca člana GS1.

Predpono uporabljamo kot začetne številke vseh identifikacijskih tipov  svojega podjetja.

Če bi označevali izdelke, bi uporabili predpono, dodali 4 mesta za zaporedno številko izdelka in na koncu izračunali kontrolno cifro: 38345678 0001 c. Za izračun kontrolne cifre se uporablja kalkulator ali pa jo dobimo s programom za tiskanje črtnih kod.

Za drugi izdelek bi povečali števec izdelkov: 38345678 0002 c, za tretji: 38345678 0003 c… in tako naprej do zadnje možne številke v svojem intervalu: 38345678 9999 c.

S tem bi dobili identifikacijske ključe tipa GTIN (Global Trade Id number).

Predpono lahko uporabljamo tudi za DRUGE identifikacijske ključe v standardu GS1, ki imajo drugačno strukturo kot jo imajo izdelki, ki jih kupujemo v trgovskih verigah.

Take vrste ključ se uporablja za označevanje odjemnih mest v distribuciji plina (oziroma merilnih mest za distribucijo elektrike). Temu ključu pravimo GSRN in ima pri 8 mestni predponi takole strukturo:

To pomeni, da bi prvo odjemno mesto imelo najprej predpono svojega podjetja, nato zaporedno številko odjemnega mesta, na koncu pa kontrolno številko.

Prvo odjemno mesto bi lahko imelo številko: 38345678 000000001 c, drugo 38345678 000000002 c, tretje 38345678 000000003 c… do zadnjega 38345678 999999999 c.

Na voljo je 109 številk za označevanje odjemnih mest.

Nekateri DZP so se odločili, da bodo uporabili svoje obstoječe zaporedne številke in jih umestili v 9-mestno polje v zgornji strukturi. Na ta način se lahko ohrani obstoječe številke in hkrati pridobi globalno unikatno identifikacijo.