Energetika

Slovenski regulator na področju energetike, Agencija za energijo, je v sodelovanju z GS1 Slovenija pripravila Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom.

Akt opredeljuje označevanje s standardom GS1 na področju izmenjave podatkov na področju energetike in določa, da se na področju energetike upoštevajo skoraj vsi ključi GS1, kot so: GTIN, GLN, GSRN, GIAI ...

Merilna mesta v Sloveniji se označujejo z globalno številko storitvenega razmerja (GS1 GSRN), ki jo vsem uporabnikom podeljuje Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO).