CashEDI dokumentacija

Dokumentacijo sestavlja več dokumentov:

Opis Povezava
Krovni dokument priporočil za logistiko gotovine za proces Banka Slovenije – Poslovna banka LogistikaGotovine-Priporocila.pdf
Scenariji – popis do sedaj analiziranih scenarijev LogistikaGotovine-Scenariji.pdf
Skupne definicije za sestavo sporočil XML LogistikaGotovine-XML-SkupneDefinicije.pdf
Napotki za sestavo sporočila Navodila za transport LogistikaGotovine-TransportInstruction.pdf
Migration from GS1 XML 2 to version 3.*

Migration-2x-33.pdf

GS1 Recomendations for Cash Logistics

GS1-Recommendations-For-Cash-Logistics-2019-v1.pdf

Priporočila za uporabo varnostnih vrečk PredlogOznacevanjaVarnostnihVreck-GS1-SSCC.pdf
Scenarij s primeri XML Povezava
Proces: POLOG / Scenarij A
Poslovna banka pošilja gotovino v Banko Slovenije
LogistikaGotovine-Scenarij-P-A.pdf
Proces: DVIG / Scenarij B
Poslovna banka dviguje gotovino iz Banke Slovenije
LogistikaGotovine-Scenarij-D-B.pdf
Ostali scenariji (izven domene BSI) Povezava
Proces: POLOG / Scenarij C
Komitent poslovne banke polaga gotovino
LogistikaGotovine-Scenarij-P-C.pdf
Proces: DVIG / Scenarij D
Komitent poslovne banke dviguje gotovino
LogistikaGotovine-Scenarij-D-D.pdf

 

V vsakem od dokumentov so nadaljnje povezave na uporabljene sheme standarda GS1 XML in na posamezne primere XML.