Primer scenarija v logistiki gotovine

Spodnja slika prikazuje scenarij izmenjave sporočil v primeru, ko poslovna banke polaga gotovino v nacionalno banko - Banko Slovenije. Proces se začne s sporočilom o najavi pologa. Najava je zelo pomembna tako pri pologu kot pri dvigu, saj je to pravi začetek transakcije.

Scenarij v tej terminologiji pomeni konkretni tip transakcije med konkretnimi poslovnimi partnerji. Scenarij A predstavlja popis sporočil v transakciji: "polog gotovine s strani poslovne banke pri nacionalni banki". 

Vsako sporočilo ima oznako, kot je na primer P-A-1. To pomeni, da gre za proces tipa "Polog", da opisujemo scenarij "A", in da je to prvo sporočilo v scenariju/transakciji.

Med udeleženimi partnerji poteka izmenjava posameznih sporočil in odgovorov na sporočila. Načeloma velja, da prejemnik sporočila za vsako prejeto sporočilo pošlje odgovor - sistemsko sporočilo ARA (Application Receipt and Response), kar omogoča večjo zanesljivost celotnega sistema. 

Več o scenarijih najdete v dokumentaciji o projektu CashEDI.

Pričakujemo, da bodo uporabniki v praksi naleteli na drugačne poslovne procese v logistiki gotovine in bo potrebno dodajati nove scenarije. Take uporabnike pozivamo, da se o izdelavi novih scenarijev posvetujejo z GS1 Slovenija.

Pomembno je tudi to, da se nad poslovno prakso izvaja določen nadzor, saj se zaradi disperziranega razvoja aplikacij lahko zgodi, da se izdelava sporočil prilagodi neki specifični potrebi, kar lahko odstopa tako od standarda kot od dogovora. Pričakujemo, da bodo vse aplikacije za izdelavo sporočil CashEDI potrebovale certifikat GS1 o skladnosti.