Banke

GS1 Slovenija sodeluje z Banko Slovenije in drugimi komercialnimi bankami na področju logistike gotovine, kar je velik mednarodni projekt, ki ga koordinira Evropska centralna banka (ECB).

Članstvo komercialnih bank v sistemu GS1 odreja posebni cenik, ki je drugačen od cenika drugih podjetij, ker je način delovanja bank tudi zelo različen od poslovanja drugih poslovnih subjektov.

Pomembno je, da se s poslovanjem bank logistiko gotovine ter elektronsko poslovanje med podjetji na nek način zaokroži. Banke so bile vedno izven sistema elektronske izmenjave podatkov s podjetji, s sistemom standardov GS1 in projektom logistika gotovine pa se ta povezava vzpostavlja, kar je v splošno korist vseh deležnikov.

GS1 Slovenija je pripravljena koordinirati skupine izvajalcev, ki pri bankah integrirajo sisteme za transport gotovine, vendar mora taka skupina zaživeti v duhu skupnega interesa Banke Slovenije, komercialnih bank, spoštovanja standardov GS1 in sodelovanja izvajalcev.

CashEDI - od ECB do podjetja