Upravljanje GTIN

Vsak izdelek mora imeti svojo lastno globalno trgovinsko številko izdelka (GTIN). Če izdelek v pomembni lastnosti spremenimo, moramo spremeniti tudi številko GTIN.

Standard upravljanja GTIN (GTIN Management Standard) nam pomaga odgovoriti na vprašanje, ali je treba izdelku pri neki spremembi spremeniti tudi številko GTIN. Zasnovan je tako, da pomaga industriji pri sprejemanju skladnih odločitev glede edinstvene identifikacije prodajnih enot v odprtih preskrbovalnih verigah.

Zakaj je pomembna edinstvena identifikacija prodajnih enot?

  • za nemoteno delovanje preskrbovalnih verig,
  • za učinkovitost, ki jo poslovni partnerji pričakujejo pri izmenjavi informacij o izdelkih,
  • zato, da bo na (spletni) prodajni polici razpoložljiv pravi izdelek,
  • za izpolnjevanje različnih predpisov po vsem svetu.
 

Sprememba izdelka

 

Izhodišče za 10 pravil, ki jih določa Standard upravljanja GTIN, so 3 vodilna načela:

Če velja vsaj eno od zgornjih načel, je pri spremembi izdelka treba dodeliti nov GTIN.

 
SPLETNO ORODJE!

Ali moram dodeliti nov GTIN?

Spletno odločitveno drevo vam bo v pomoč pri sprejemanju dobre odločitve glede oštevilčenja izdelka, ki ste ga spremenili.

 

Preveri sedaj!