Standardi GS1 uporabljeni za CashEDI

Pri logistiki gotovine se uporabljajo naslednji standardi GS1:

  • Identifikacijski sistem (GTIN, SSCC, GLN) skupaj s črtnimi kodami (GS1-128).
  • Standard za elektronsko izmenjavo podatkov GS1 EDI, kjer imamo dva formata GS1 EANCOM in GS1 XML.

Brošura o sistemu CashEDI         GS1 XML

Brošura - Standardi GS1 za logistiko gotovine

Identifikacijski sistem


Temeljni in najbolj razširjen standard GS1 je sistem identificiranja prodajnih enot, storitev, lokacij ...

Vsak izdelek/lokacija dobi svojo identifikacijsko številko, ki jo lahko zapišemo s črtno kodo oziroma uporabljamo v elektronskih sporočilih.

Identifikacijskim številkam pravimo tudi GS1 ključi in se uporabljajo za označevanja na različne načine (glede na potrebe).

Izdelki so označeni s 13-mesto identifikacijsko številko oziroma ključem GTIN (Global Trade Identification Number).

Transportne enote so označene z identifikacijskim ključem SSCC (Serial Shipment Container Code), to je unikatna 18-mestna številka, ki omogoča, da identificiramo podatkovni paket o tej transportni enoti.

Seveda potrebujemo tudi označevanje udeležencev poslovnega procesa, zato za označevanja poslovnih enot, sedežev podjetij, trezorjev, bankomatov, ponudnikov prevoznih storitev (cash in transit - CIT) uporabljamo globalne lokacijske številke GLN (Global Location Number).

 

V sistemu CashEDI se uporabljajo identifikacijki ključi GS1:

  • GTIN - označevanje vseh denominacij bankovcev, kovancev.
  • GLN - označevanje lokacij uporabnikov oziroma poslovnih partnerjev sistema.
  • SSCC - označevanje/identificiranje transportnih paketov (snopov, kovčkov, kaset ...).
  • GSIN - identificiranje skupine transportnih enot kot ena pošiljka.
  • GRAI - za označevanje povratne embalaže (varnostnih kovčkov, kaset ...).

Črtne kode


Črtna koda služi za strojno odčitavanje identifikacijskih številk in zagotavlja hiter in natančen prenos podatkov iz fizičnih enot v informacijski sistem.

Obstaja več vrst črtnih kod - simbologij, EAN-13 za zapis GTINa na maloprodajne izdelke, DataMatrix in GS1-128 za zapisovanje večje količine podatkov.

V sistemu CashEDI se pretežno uporabljajo kode:

  • GS1-128 - transportne enote, kot so kasete, snopi, zavitki, ..., so označene z nalepkami in/ali priponkami.

Pripravlja se tudi vzporedni sistem, ki bo deloval s pomočjo radio-frekvenčnih priponk EPC, vendar je to za sedaj samo v preizkusni fazi.

GS1 CashEDI


Projekt CashEDI vsebuje priporočila za uporabo standardov GS1 na področju logistike gotovine oziroma varovanih pošiljk, kjer je potrebna popolna sledljivost. Na začetku uvajanja projekta v prakso je bil domet pretežno med centralno banko (Banko Slovenije) in posameznimi poslovnimi bankami. S časom pa je prišlo do potrebe, da se uporabo projekta razširi tudi do posameznih komitentov.  

V tesnem sodelovanju z Banko Slovenije so nastala nacionalna priporočila za logistiko gotovine, ki so bile 24.09.2017 potrjene tudi na Svetu Banke Slovenije, s čimer je projekt dobil dodatno težo.

Dokumentacija temelji na standardu GS1 XML verzija 3.3.

Dokumentacijo sestavlja paket dokumentov in komplet opisov podatkovnih elementov za posamezna sporočila glede na del poslovnega procesa. Za različne procese oziroma tudi različne faze znotraj procesa se uporabljajo ista sporočila (recimo Despatch Advice in Receiving Advice) vendar so razlike v vsebini. Tipični razlog za ponavljanje istega sporočila v procesu recimo dviga gotovine je, da centralna banka preda gotovino prevozniku, prevoznik pa prejemniku. To pomeni, da sta bili dve oddaji in dva sprejema blaga/gotovine. 

Posamezni deli procesa so poimenovani z oznakami kot so na primer:

ORDER_OF_LODGEMENT, APPROVAL, REJECTION, ... s čimer se sporočila istega tipa (recimo Despatch Advice) ločijo med seboj. Na ta način zagotovimo prepoznavanje sporočila v ustreznem delu procesa.

Proces Sporočilo GS1 XML
Najava pologa (ORDER_OF_LODGEMENT) Despatch Advice
Najava odpreme (NOTIFICATION_OF_LODGEMENT) Despatch Advice
Potrdilo prevzema (CONFIRMATION_OF_RECEIPT) Receiving Advice
Navodila za prevoz (TRANSPORT_INSTRUCTION) Transport Instruction
Potrdilo odpreme (CONFIRMATION_OF_DESPATCH) Despatch Advice
Končno potrdilo (FINAL_RECEIPT) Receiving Advice
Najava dviga (CASH_ORDER) Order
Servisno sporočilo - potrdilo prejema sporočila Application Receive and Acknowledge